บริการ | Services

การแปรรูปประจก

GLASS PROCESSING

การแปรรูปกระจก เป็นกระบวนการผลิต
ตามรูปทรงและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
ซึ่งก็จะประกอบด้วย การเจาะและบาก งานตัดกระจก
งานเจียร

ชนิดกระจก

PRODUCTS

ที่บริษัทได้ทำการผลิตและจัดจำหน่าย 
ประกอบด้วย กระจกเทมเปอร์ กระจกลามิเนต 
กระจกเคลือบสี กระจกดีไซน์พิเศษ 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

KNOWLEDGE BASE

ให้ความรู้ของกระจก ของเอสอาร์
 แอดวานซ์อินด์ดัสตรีส์
ให้ลูกค้าเชื่อใจและมั่นใจในเรา

SR Advanced Industries

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระจกแปรรูป ที่ได้รับความไว้วางใจ 
จากลูกค้ามากที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ไม่ว่าจะเป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจก ลามิเนต กระจกสี 
กระจกตกแต่ง (Decorative Glass) และ กระจกเงา 
ผลิตด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักรครบวงจรจากยุโรป 

การแปรรูปกระจก | Glass Processing

ชนิดกระจก | Product

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | Knowledge Base