กระจกรถยนต์ | Automotive glass

กระจกรถยนต์


กระจกรถยนต์

กระจกรถยนต์ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ คือ กระจกบานหน้า กระจกบานข้าง และกระจกบานหลัง หรือแบ่งตามกรรมวิธีการผลิต ได้ดังนี้ คือ กระจกรถยนต์เทมเปอร์แผ่นเรียบ เทมเปอร์แผ่นโค้งทางเดียว เทมเปอร์แผ่นโค้ง 2 ทาง กระจกลามิเนตแผ่นเรียบ ลามิเนตโค้งทางเดียว และ ลามิเนตโค้ง 2 ทาง

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังผลิตกระจกรถยนต์เพื่อใช้ในกลุ่มกระจกรถบัส กระจกหลังคาอเนกประสงค์สำหรับรถกระบะ และกระจกรถไฟ ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

 

Automotive Glass

Automotive glasses are categorized according to the usage: windshield, side lite and back lite. In term of the manufacturing processes, automotive glasses are categorized as flat tempered, single-curved tempered, double-curved tempered, flat laminated, single-curved laminated, double-curved laminated.

SR Advanced Industries manufactures glasses to many automotive industries (such as tour bus, pickup truck canopy and train windshields) both locally and internationally.ผลงานของเรา