งานตัดกระจก | Cutting


งานตัดกระจก คือ การนำกระจกวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอนการตัดตามรูปทรงและขนาดที่ต้องการ
 
• รูปร่างพื้นฐาน เช่น รูปสามเหลี่ยม , รูปสี่เหลี่ยม , รูปวงกลม เป็นต้น 
• รูปร่างอิสระ เช่น รูปดอกไม้ , รูปโค้ง , รูปดาว เป็นต้น
 
Glass Cutting is the process in which glass is cut into sizes, shapes, designs, and dimensions as specified.
  • Standard shape : triangular, circular, rectangular, etc.
  • Free-style shape : flower, curved shape, etc.

งานเจาะและบาก | Drilling & Notching


งานเจาะและบาก
 
งานเจาะและงานบาก เป็นกระบวนการผลิตอย่างหนึ่ง คือ การนำกระจกที่ได้จากการผลิตตาม ชิ้นงานที่ได้รับ 
จากลูกค้า มาผ่านขบวนการเจาะและบากตามตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการซึ่ง ตำแหน่ง ในการเจาะ 
หรือบากจะขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การติดตั้งกระจก 
 
งานเจาะ แบ่งเป็น 2 แบบตามลักษณะการใช้งาน
 
• แบบเจาะธรรมดา เป็นการเจาะรูธรรมดาขอบบนและรูที่เจาะจะเท่ากันใช้สำหรับงานทั่วไป 
• แบบเจาะเทมเปอร์เป็นการเจาะรูที่เรียบร้อยโดยขอบรูด้านบนจะใหญ่กว่าขนาดรู เพื่อลบรอยกระเทาะที่ขอบ 
ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในเรื่องการประกอบชิ้นงานต่อ เหมาะกับงานประเภทเฟอร์นิเจอร์และงานเทมเปอร์บานประตูต่างๆ 
 
งานบาก แบ่งเป็น 2 แบบตามลักษณะการใช้งาน
 
• บากอุปกรณ์ประตู เป็นการบากกระจกเพื่อใส่อุปกรณ์ประตู โดยจะบากตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบงานประตูบานเปลือยหรือกระจกห้องอาบน้ำ 
• บากอื่นๆ เป็นการบากกระจกเพื่อเว้นสิ่งที่กีดขวางในการติดตั้ง เช่น ปลั๊กไฟ งานตกแต่งผนังด้วยกระจก เป็นต้น 
 
Drilling & Nothing Service
 
We offer a service to drill and notch glass according to your desired specifications. The position and size of holes and notches can vary depending on specific fittings during the installation process.
 
Drilling
Depending on the application, we categorize our drilling services into the following ;
  • Regular hole drilling : A hole is simply drilled through glass on the upper surface with an equal diameter through the hole, resulting in the same-sized hole on both sides of the surface. This type of drilling is for general application such as drilling holes on float glass or any application that does not require refined finishing.
  • Tapered hole drilling : A tapered hole is created by drilling a hole with bigger diameter and tapering it. The result leaves the surface of the glass door or glass furniture application.
Notching
Depending on the application, we categorize our notching service into the following;
  • Standard notching : standaed nitches and cutouts are made for glass door assembly and installation, such as frameless glass door or shower glass notches. The notches are made according to the required standard of the provided pieces for installation.
  • On request : Custom notches and cutouts can be made upon customer' orders.

งานเจียร | Edging


ประเภท รายละเอียด
เจียรริม, เจียรริมขัดมัน และ เจียรริมเหลี่ยม (Polished Edge)
เป็นการเจียรสันกระจกโดยรอบ สันกระจกจะเป็นเหลี่ยมพร้อมขัดมัน เพื่อโชว์สันกระจก เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ งานหน้าโต๊ะ งานประตู – หน้าต่าง งานฉากกั้นอาบน้ำ บานเปลือย และ งานแผงโชว์ เป็นต้น
 
In this process, the edge is polished into square edge, resulting in a glossy polished finish. Polished edge is recommended for such work as furniture tops, frameless doors, shower doors, suspended shelves etc.
เจียรริมหยาบ (Rough Edge or Groung Edge)
เป็นการเจียรสันกระจกโดยรอบ สันกระจกจะเป็นเหลี่ยมและไม่ขัดมัน โดยสันกระจกจะมีสีขุ่น เหมาะกับงานติดตั้งที่เข้ามุม หรืองานที่ไม่ต้องการ โชว์สันกระจก
 
In this process, the edge is ground to square with a matte finish. It is suitable for such work as corner installation work or the work that does not show edges.
เจียรลบคม (Deburred Edge)
เป็นการลบคมด้วยผ้าทราย โดยจะลบที่สันกระจกบน – ล่าง เพื่อไม่ให้บาดมือในการติดตั้ง เหมาะกับงานติดตั้งที่เข้ากรอบ (Frame) ต่างๆ
 
Deburred is the process to smooth the rough edges to avoid injuries during installation. It is best for glasses that will be put in frames.
เจียรปลี (Beveling Flat edge)
เป็นการเจียรหน้ากระจกให้มีผิวเรียบ มันวาว โดยต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการคือ ความกว้างของปลี (Bevel Width) มุมของปลี (Bevel Angle) และความกว้างของการลบมุม (Chamfer Width)
 
In this process, the surface of the glass is beveled and polished to a glossy polished finish. To create beveled edges, and chamfer width, bevel angle, and chamfer width.