ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


< Back

Knowledge Base


การแปรรูปกระจก

     งานเจาะ แบ่งเป็น 2 แบบตามลักษณะการใช้งาน
1. การเจาะแบบธรรมดา เป็นการเจาะรูทะลุกระจกโดยที่ปากรูจะมีขนาดเท่ากับรู ใช้กับงานทั่วไป เช่น งานกระจกดิบ งานที่ไม่เน้นความสวยงาม
2. การเจาะแบบเทเปอร์ เป็นการเจาะรูโดยขอบรูด้านบนจะใหญ่กว่าขนาดรู เพื่อลบรอยกระเทาะที่ขอบ ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในเรื่องการประกอบชิ้นงาน เหมาะกับงานประเภทเฟอร์นิเจอร์และงานเทมเปอร์บานประตูหน้าต่าง
 
     งานบาก แบ่งเป็น 2 แบบตามลักษณะการใช้งาน
1. บากอุปกรณ์ประตู เป็นการบากกระจกเพื่อใส่อุปกรณ์ประตู โดยบากตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบงานประตูบานเปลือยหรือกระจกห้องอาบน้ำ
2. บากอื่นๆ เป็นการบากกระจกเพื่อเว้นสิ่งกีดขวางในการติดตั้ง เช่น ปลั๊กไฟ ส่วนใหญ่พบในงานตกแต่งผนังด้วยกระจก
 
     งานเจียร แบ่งเป็น 4 แบบตามลักษณะการใช้งาน
1. เจียรริม / เจียรขัดมัน / เจียรสวย เป็นการเจียรสันกระจกโดยรอบ สันกระจกจะเป็นเหลี่ยม พร้อมขัดมัน เหมาะกับงานประตูหน้าต่าง ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือย งานหน้าโต๊ะ แผงโชว์ เป็นต้น
2. เจียรหยาบ เป็นการเจียรสันกระจกเป็นเหลี่ยมโดยไม่ขัดมัน ขอบกระจกมีสีขุ่น เหมาะกับงานที่ไม่ต้องโชว์สันกระจก
3. เจียรลบคม เป็นการลบคมที่สันกระจก เพื่อไม่ให้บาดมือในการติดตั้ง เหมาะกับงานที่เข้ากรอบต่างๆ
4. เจียรปรี เป็นการเจียรหน้ากระจกให้มีผิวเรียบ มันวาว โดยต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ ความกว้างของปรี มุมของปรี และความกว้างของการลบมุม