ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


< Back

Knowledge Base


‘Spontaneous Breakage’ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิธีป้องกันหรือไม่?

     Spontaneous Breakage คือการแตกเองของกระจกนิรภัยเทมเปอร์ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่สำคัญๆ คือ
1. แตกจากขอบกระจก เนื่องจากการเจียรขอบกระจกไม่เรียบร้อย  การขนส่ง/การแพ็คที่ไม่ดี หรือการติดตั้งโดยไม่มีอะไรรองระหว่างขอบกระจกและเฟรม เหล่านี้ ล้วนเป็นเหตุให้เกิดความเครียดในเนื้อกระจก ซึ่งจะส่งผลให้กระจกแตกเองได้ในเวลาต่อมา
2. กระจกนิรภัยเทมเปอร์ที่โดนความร้อน จะเกิดความเครียด หรือ ที่เรียกกันว่า ‘Thermal stress’ ซึ่งหากกระจกเทมเปอร์แผ่นนั้นๆ มีการเจือปนของ “Nickel Sulfide” ในจุดที่เกิดความเครียด กระจกแผ่นนั้นจะแตกเอง 
 
     Nickel Sulfide ที่ว่านี้ อาจมีขนาดเพียง 0.05 มม. ก็สามารถทำให้กระจกเทมเปอร์แผ่นนั้นๆ แตกเองได้แล้ว Nickel Sulfide เป็นสิ่งเจือปนที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างกระบวนการผลิตกระจกโฟลต ซึ่งโรงงานแปรรูปกระจกนิรภัย ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่า กระจกโฟลตที่นำเข้ามาในแต่ละล็อตนั้น มีส่วนผสมของ Nickel Sulfide หรือไม่
 
     ยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิด Spontaneous Breakage ที่เกิดจากการเจือปนของ Nickel Sulfide ได้ 100% มีแต่เพียงวิธีหลีกเลี่ยง หรือ ลดความเสี่ยง หนึ่งในนั้น คือการสั่งกระจก Heat-strengthened แทนการสั่งกระจกเทมเปอร์ อีกทางหนึ่ง คือการ ‘Heat Soak’ กระจก หลังผ่านกระบวนการอบเทมเปอร์ กระจกที่อาจแตกเองเพราะมี Nickel sulfide จะแตกในกระบวนการ Heat Soak แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ยังไม่มีผู้ผลิตรายใด สามารถรับประกันได้ว่า การ Heat Soak จะลดการเกิด Spontaneous breakage ได้ 100% ได้แค่เพียงลด % ความเสี่ยงเท่านั้น