ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


< Back

Knowledge Base


กระจกสะท้อนแสง...อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อลดความร้อนให้กับอาคารของคุณ

     กระจกสะท้อนแสง เป็นกระจกที่ได้รับความนิยมมากในอาคารหรือตึกสูง กระจกชนิดนี้ถูกเคลือบไปด้วยสารสะท้อนแสง เมื่อแสงตกมากระทบจึงสามารถสะท้อนออกไปได้ 20-30% ช่วยลดพลังงานความร้อนที่จะเข้ามาในอาคารได้ แต่ข้อจำกัดของกระจกสะท้อนแสงคือ แสงที่สะท้อนอาจไปรบกวนอาคารข้างเคียง และการที่กระจกสะท้อนแสงค่อนข้างมากจะส่งผลให้ภายในอาคารมืด นอกจากนี้ ในช่วงกลางคืนเมื่อมองจากด้านที่มืดกว่าไปด้านที่สว่างกว่าจะมองเห็นทะลุปรุโปร่ง แต่ถ้ามองจากด้านที่สว่างกว่าจะไม่เห็น ค่อนข้างเสียความเป็นส่วนตัว จึงไม่นิยมนำมาใช้กับบ้านพักหรือโรงแรม
 
     เรามักพบเห็นกระจกสะท้อนแสงในอาคารสำนักงานโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งเน้นใช้งานในเวลากลางวัน ราคาไม่สูงมาก แถมยังช่วยป้องกันความร้อนได้ดี ซึ่งก็แลกกับข้อเสียดังกล่าวค่ะ ใครที่อยากเลือกใช้กระจกสะท้อนแสงเพื่อช่วยลดความร้อนให้กับอาคารก็ลองศึกษาข้อดีข้อเสียดูนะคะ