ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


< Back

Knowledge Base


ต้องการประหยัดพลังงาน ควรใช้กระจกแบบไหน?

     พลังงานจากดวงอาทิตย์ (Solar Transmission) ประกอบด้วยพลังงานหลักๆ 3 ตัว ได้แก่ 1. รังสียูวี (UV)  2. รังสีอินฟราเรด (Infrared)  3. แสงที่สายตามนุษย์มองเห็น (Visible Light) (ภาพที่ 1)  ซึ่งสำหรับคนที่ทำงานกับกระจกแล้ว เราต้องการได้กระจกที่กันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด และสามารถกันรังสียูวี แต่ใสพอที่จะให้แสงสว่างส่องผ่านได้ (เพื่อประหยัดพลังงานจากเปิดไฟ) และแสงต้องไม่ส่องผ่านมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดภาวะแสงแยงตา (glare) 
 
     กระจกอะไร ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ... คำตอบคือ กระจกโลอี (Low-Emissivity / Low-E)
กระจกโลอี มีคุณสมบัติกันความร้อนที่มากับแสง Infrared แต่ยังมีความใสเพียงพอให้ Visible light ส่องผ่านได้ (ภาพที่ 2) โดยปกติแล้ว ควรใช้กระจกโลอีในลักษณะของกระจกลามิเนต (ฟิล์มลามิเนต มีคุณสมบัติกันรังสี UV) หรือกระจกอินซูเลต เพื่อป้องกันการหลุดหรือเสื่อมสภาพของสารโลอีที่เคลือบอยู่บนผิวกระจก (ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเคลือบกระจกโลอีในลักษณะ hard-coat ก็ตาม) และที่สำคัญ ในการสั่งผลิต อย่าลืมสเป็คให้ด้านที่เคลือบโลอีอยู่เป็น ‘surface #2’
 

     ถ้าจะให้เรียงลำดับกระจกโลอีที่ช่วยลดพลังงาน จากมากไปน้อย ทางเราแนะนำดังนี้

1.กระจกอินซูเลตโลอี

2.กระจกลามิเนตโลอี 

3.กระจกโลอีชั้นเดียว

แต่หากหน้างานมีงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องใช้กระจกธรรมดา ก็สามารถเลือกเป็นกระจกสี หรือลามิเนตกระจกใสกับฟิล์มสี ได้เช่นกัน